Dyfraktometr rentgenowski Bruker D8 Discover

Dane techniczne Praca na wiązce punktowej (kolimator wiązki 1mm), pomiary tekstury krystalicznej i naprężeń własnych
Wyposażenie Lampa Co, szybki detektor Super Speed VANTEC-1 oraz detektor scyntylacyjny
Osoba do kontaktu dr hab. inż. Joanna Zdunek, dr inż. Bogusława Adamczyk-Cieślak
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium badań rentgenowskich
Lokalizacja na Wydziale Budynek „Bytnara”, ul. Janka Bytnara „Rudego” 25, p. B003