Wyniki VI edycji Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

Prof. Jan Czochralski

Za najlepszą pracą doktorską uznano rozprawę dr. inż. Łukasza Żrodowskiego pt. „Wytwarzanie kompozytów in situ na bazie szkieł metalicznych metodą selektywnego laserowego przetapiania proszków”.

W konkursie nagradzane są najlepsze prace dyplomowe, doktorskie oraz wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne dotyczące zagadnień z obszaru działalności naukowo-technicznej patrona konkursu.

W VI edycji Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego zgłoszone zostały 3 wnioski o nagrodę za najlepszą pracę dyplomową, 8 wniosków o nagrodę za najlepszą pracę doktorską oraz 3 wnioski o nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne.

Więcej informacji o laureatach można znaleźć na stronie Uczelni.