Najlepsze studia inżynierskie w Polsce

na kierunku inżynieria materiałowa

Studia prowadzone na Wydziale Inżynierii Materiałowej od lat znajdują się na podium Rankingów:

  • I miejsce w Grupie Kierunków Inżynieria Materiałowa, Ranking Studiów Inżynierskich 2019
  • I miejsce w Grupie Kierunków Inżynieria Materiałowa, Ranking Studiów Inżynierskich 2018
  • II miejsce w Grupie Kierunków Inżynieria Materiałowa, Ranking Studiów Inżynierskich 2017
  • I miejsce w Grupie Kierunków Inżynieria Materiałowa, Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2016
  • I miejsce w Grupie Kierunków Inżynieria Materiałowa, Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2014
  • I miejsce w Grupie Kierunków Inżynieria Materiałowa, Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2013
Dziekan WIM (trzeci od lewej) odbiera dyplom podczas Gali Rankingu Studiów Inżynierskich w 2018 roku, fot. pw.edu.pl

Dziekan WIM (trzeci od lewej) odbiera dyplom podczas Gali Rankingu Studiów Inżynierskich w 2018 roku, fot. pw.edu.pl