WIM PW kształci najlepiej w Polsce na kierunku inżynieria materiałowa

Dziekan Wydziału (drugi od prawej) odbiera dyplom podczas gali ogłoszenia wyników Rankingu /fot. BPI/

Dziekan Wydziału (drugi od prawej) odbiera dyplom podczas gali ogłoszenia wyników Rankingu /fot. BPI/

Najlepszym wydziałem w Polsce, który prowadzi kierunek inżynieria materiałowa jest po raz kolejny Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, wg Rankingu Studiów Inżynierskich miesięcznika Perspektywy 2019.

Wyniki Rankingu opublikowano 12 czerwca 2019 roku. Ranking Studiów Inżynierskich, w zależności od specyfiki danego kierunku, składa się od 14 do 16 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. Różne są również wskaźniki wag poszczególnych kryteriów w zależności od specyfiki kierunku. Są to: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał akademicki, Potencjał dydaktyczny, Efektywność naukowa, Umiędzynarodowienie, Innowacyjność.Więcej na http://engineering.perspektywy.pl/2019.

3 pierwsze miejsca dla kierunku INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

  1. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
  2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  3. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

Tego samego dnia ogłoszono również wyniki Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019, w którym po raz trzeci z rzędu Politechnika Warszawska zajęła trzecie miejsce. PW po raz 14. z rzędu została najlepszą techniczną uczelnią w kraju.

dyplom