Informacje dla Doktorantów

Doktoranci przyjęci na studia III stopnia przed r.a. 2022/2023 odbywają kształcenie w trybie:

 
Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora: