Zarząd

Członkowie zarządu:

  • Prezes: Antoni Wadowski | antoni.wadowski.stud@pw.edu.pl
  • Wiceprezes: Zuzanna Krawczyk | zuzanna.krawczyk2.stud@pw.edu.pl
  • Skarbnik: Krzysztof Jurko | krzysztof.jurko.stud@pw.edu.pl
  • Członek zarządu: Tomasz Kowalczyk | tomasz.kowalczyk6.stud@pw.edu.pl
  • Członek zarządu: Kacper Wąsowski | kacper.wasowski.stud@pw.edu.pl

Opiekunowie:

  • dr inż. Bartosz Michalski | bartosz.michalski@pw.edu.pl