dr inż. Piotr Błyskun

Sekretarz Kapituły Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego
 • 22 234 87 32

Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych
Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, pok. 015
 

Działalność naukowa

Udział w projektach badawczych:

 1. 09.2015 – 01.2017 realizacja jednego z zadań projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego akumulatorowo-kondensatorowego zasobnika energii dla pojazdów z napędami alternatywnymi” o numerze: PBS3/A6/25/2015.
 2. 03.2016 – 02.2019 stypendium doktoranckie w projekcie pt. „Próba stożkowa jako metoda określania zdolności do zeszklenia metalicznych stopów szkłotwórczych o numerze: UMO-2015/17/B/ST8/00618.
 3. 01.2017 – 05.2019 realizacja projektu pt. „Opracowanie i wykonanie demonstratorów technologii krytycznych elementów do nowej generacji amunicji czołgowej 120 mm” o numerze: DOB-BIO8/05/01/2016.
 4. 01.2019 – 09.2020 realizacja jednego z zadań projektu pt. „Opracowanie wysokowydajnej i bezodpadowej technologii wytwarzania nanokompozytów magnetycznie miękkich dla wysokoczęstotliwościowego przetwarzania dużych mocy” o numerze: 347200/11/NCBR/2017.
 5. 05.2019 – 06.2022 etat post-doc w projekcie pt. „Modyfikacja struktury i właściwości masywnych szkieł metalicznych w niskotemperaturowej plazmie” o numerze: UMO-2018/29/B/ST8/01610.
 6. 01.2021 – do dziś realizacja jednego z zadań projektu pt. „Nowoczesne technologie wytwarzania funkcjonalnych materiałów magnetycznych dla zastosowań elektro-mobilnych i medycznych” o numerze: 513/00508/1090.
 7. 09-12.2020 – kierownik grantu dziekańskiego pt. „Opracowanie technologii wytwarzania rdzeni magnetycznie miękkich ze szczeliną rozproszoną do zastosowań w przemyśle elektrochemicznym” o numerze: 504/04572/1090/44.000000.
 8. 09.12.2021 – kierownik grantu dziekańskiego pt. „Weryfikacja możliwości atomizacji i nanostrukturyzacji przemianą bainityczną stopu na bazie stali o zwiększonym udziale krzemu” o numerze: 504/04682/1090/44.000000.
    

Publikacje

 • P. Błyskun, M. Kowalczyk, G. Cieślak, T. Kulik, Glass forming ability of Zr48Cu36Al16-xAgx alloys determined by three different methods, J. Non-Cryst. Solids 515 (2019) 106-112. DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2019.04.018
 • K. Pajor, T. Kozieł, B. Rutkowski, G. Cios, P. Błyskun, D. Tyrała, P. Bała, A. Zielińska-Lipiec, Effect of yttrium additions in relation to oxygen content on glass formation in the Zr¬50Cu40Al¬10 alloy, Metall. Mater. Trans. A 51 (2020) 4563-4571. DOI: 10.1007/s11661-020-05875-1
 • Ł. Żrodowski, R. Wróblewski, T. Choma, B. Morończyk, M. Ostrysz, M. Leonowicz, W. Łacisz, P. Błyskun, J. Wróbel, G. Cieślak, B. Wysocki, C. Żrodowski, K. Pomian, Novel cold crucible ultrasonic atomization powder production method for 3D printing, Materials 14 (2021) 2541. DOI: 10.3390/ma14102541
 • P. Błyskun, M. Kowalczyk, G. Łukaszewicz, G. Cieślak, J. Ferenc, P. Zackiewicz, A. Kolano-Burian, Influence of particles size fraction on magnetic properties of soft magnetic composites prepared from a soft magnetic nanocrystalline powder with no synthetic oxide layer, Mater. Sci. Eng. B 272 (2021) 115357. DOI: 10.1016/j.mseb.2021.115357
 • Ł. Żrodowski, R. Wróblewski, T. Choma, T. Rygier, M. Rosińsk, B. Morończyk, M. Kasonde, M. Leonowicz, J. Jaroszewicz, M. Ostrysz, W. Łacisz, P. Błyskun, K. Pomian, Ultrashort sintering and near net shaping of Zr-based AMZ4 bulk metallic glass, Materials 14 (2021) 5862. DOI: 10.3390/ma14195862
   

Patenty i zgłoszenia patentowe

 • Zgłoszenie: P.438955, pt. „Sposób wytwarzania rdzenia magnetycznego ze szczeliną rozproszoną”, 16.09.2021, autorzy: Piotr Błyskun, Maciej Kowalczyk, Grzegorz Łukaszewicz
 • Zgłoszenie: P.439604, pt. „Forma odlewnicza do rdzeni magnetycznych ze szczeliną rozproszoną”, 23.11.2021, autorzy: Piotr Błyskun, Maciej Kowalczyk