Administracja

Biuro Dziekana

mgr Karolina Statkiewicz

 • 22 234 87 29

mgr inż. Marta Zwolińska

 • 22 234 83 99

mgr inż. Tatiana Erenc-Sędziak

Wydziałowy Rzecznik Zaufania
 • 22 234 87 35

mgr Joanna Kwiatkowska

Promocja Wydziału
 • 22 234 84 76

Dziekanat

mgr Iwona Gusta

 • 22 234 84 51

Dział Finansowy

mgr Magdalena Grątkowska

Pełnomocnik Kwestora
Pełnomocnik Dziekana ds. Funduszy Strukturalnych
 • 22 234 84 40

mgr Ewa Fit

 • 22 234 84 40

mgr Agnieszka Kondej-Malarecka

 • 22 234 84 40

mgr Małgorzata Lewin

 • 22 234 84 40

Magdalena Nowak

 • 22 234 84 40

Wiesława Perczyńska

 • 22 234 84 40

mgr Marzena Roguska

 • 22 234 84 40

mgr Katarzyna Skarżycka

 • 22 234 84 40

Wiesława Skomorowska

 • 22 234 84 40

Jolanta Szopa

 • 22 234 84 40

Dział Gospodarczy

Marcin Roguski

 • 22 234 8734

Łukasz Iskra

Opiekun budynku przy ul. Bytnara
 • 22 234 81 47

Jacek Karniłowicz

Pełnomocnik Dziekana ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Pełnomocnik Dziekana ds. Walki z COVID19
Opiekun budynku przy ul. Wołoskiej
 • 22 234 87 34

Dział Zamówień Publicznych

mgr inż. Elżbieta Sałacińska

Pełnomocnik Dziekana ds. Zamówień Publicznych
 • 22 234 87 37

Dział Zakupów

mgr Marianna Wróblewska

Pełnomocnik Dziekana ds. Zamówień Publicznych
 • 22 234 87 25

Dział Obsługi Projektów

mgr inż. Katarzyna Jurkowska-Kukla

Pełnomocnik Dziekana ds. Systemu Zarządzania Laboratorium Badań dla Przemysłu
 • 22 234 84 76

mgr inż. Agnieszka Łukawska

 • 22 234 84 76