Nauczyciele akademiccy spoza WIM

prof. dr hab. inż. Andrzej Chmielewski

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Leon Gradoń

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska

doc. dr Krystyna Gutowska

Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska

dr inż. Michał Gwiazdowski

Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Małgorzata Jaworska, prof. PW

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska

dr inż. Maciej Jaworski, prof. PW

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska

doc. dr inż. Marek Kisilowski

Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Andrzej Kocańda

Wydział Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska

dr inż. Andrzej Kochański

Wydział Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska

prof. dr hab. Franciszek Krok

Wydział Fizyki, Politechniki Warszawskiej

mgr inż. Andrzej Kubiaczyk

Wydział Fizyki, Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż. Ryszard Maroński, prof. PW

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska

dr Jacek Milczarek

Zakład Metod Jądrowych Fizyki Ciała Stałego, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

dr inż. Andrzej Ostrowski

Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

dr inż. Daniel Paczesny

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Janusz Płocharski

Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Antoni Rożeń

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska

dr inż. Julian Sawicki

Wydział Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska

dr inż. Przemysław Siemiński

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Piotr Skawiński, prof. PW

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Politechnika Warszawska

dr Robert Stępnicki

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska

dr Agnieszka Tomczak

Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Marzena Tykarska, prof. WAT

Wojskowa Akademia Techniczna

dr Małgorzata Waszkiewicz

Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska