dr inż. Marta Ciemiorek-Bartkowska

  • 22 234 84 41

Zakład Projektowania Materiałów
Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, pok. 209

Wykształcenie

  • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2016

Staże naukowe:

  • Colorado School of Mines, Golden, CO, USA, 2021
     

Działalność naukowa

Materiały ultradrobnoziarniste, wytwarzanie płyt ultradrobnoziarnistych, złącza wytwarzane metodą zgrzewania tarciowego z ultradrobnoziarnistej miedzi.

 

Publikacje

  1. Ciemiorek, M., Morawiński, Ł., Jasiński, C., Orłowska, M., Chmielewski, T., Olejnik, L., & Lewandowska, M. (2022). Characterization of ultrafine-grained copper joints acquired by rotary friction welding. Archives of Civil and Mechanical Engineering, 22(1) doi:10.1007/s43452-021-00326-z
  2. M. Ciemiorek, W. Chromiński, C. Jasiński, M. Lewandowska, Microstructural changes and formability of Al–Mg ultrafine-grained aluminum plates processed by multi-turn ECAP and upsetting, Materials Science and Engineering A 831(2022) 142202
  3. Morawiński, Ł., Jasiński, C., Ciemiorek, M., Chmielewski, T., Olejnik, L., & Lewandowska, M. (2021). Solid-state welding of ultrafine grained copper rods. Archives of Civil and Mechanical Engineering, 21(3) doi:10.1007/s43452-021-00244-0
  4. Ciemiorek, M., Lewandowska, M., & Olejnik, L. (2020). Microstructure, tensile properties and formability of ultrafine-grained Al–Mn square plates processed by incremental ECAP. Materials and Design, 196 doi:10.1016/j.matdes.2020.109125
  5. Ciemiorek, M., Pawliszak, Ł., Chromiński, W., Olejnik, L., & Lewandowska, M. (2020). Enhancing the electrical conductivity of electrolytic tough pitch copper rods processed by incremental equal channel angular pressing. Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science, 51(8), 3749-3753. doi:10.1007/s11661-020-05818-w