dr inż. Wiktor Bednarczyk

 • 22 234 84 41

Zakład Projektowania Materiałów
Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, pok. 208
 

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i robotyki, 2015
 • Stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, 2021

Staże naukowe

 • Empa Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, Laboratory of Mechanics of Materials and Nanostructures Thun, Szwajcaria, 04.11.2020 – 11.11.2020.
 • Empa Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, Laboratory of Mechanics of Materials and Nanostructures Thun, Szwajcaria, 01.11.2019 – 30.04.2020.
 • University of Southampton, Faculty of Engineering and the Environment, Materials Research Group, Southampton, Wielka Brytania, 16.11.2018 – 18.02.2019.
   

Działalność naukowa

Zainteresowania:

 • Wytwarzanie, przeróbka plastyczna (konwencjonalna i SPD) oraz charakterystyka biodegradowalnych stopów Zn;
 • Badanie mechanizmów odkształcenia w makro- i mikro-skali (ściskanie in-situ mikro-kolumn, pomiar aktywności systemów poślizgu, analiza poślizgu po granicach ziaren);
 • Wytwarzanie ultradrobnoziarnistych stopów Zn przy użyciu metod szybkiej krystalizacji i skręcania pod wysokim ciśnieniem (HPT).

Techniki badawcze:

 • SEM/EBSD, nanoindentacja, badania właściwości mechanicznych (również in-situ SEM), XRD.
   

Publikacje

 1. W. Bednarczyk, J. Kawałko, B. Rutkowski, M. Wątroba, N. Gao, M. J. Starink, P. Bała, T. G. Landon, Abnormal grain growth in a Zn-0.8Ag alloy after processing by high-pressure torsion, Acta Materialia, 207 (2021) 116667
 2. W. Bednarczyk, J. Kawałko, M. Wątroba, N. Gao, M. J. Starink, P. Bała, T. G. Landon, Microstructure and mechanical properties of a Zn-0.5Cu alloy processed by high-pressure torsion, Mater. Sci. Eng. A. 776 (2020) 139047
 3. W. Bednarczyk, M. Wątroba, J. Kawałko, P. Bała, Can zinc alloys be strengthened by grain refinement? A critical evaluation of the processing of low-alloyed binary zinc alloys using ECAP, Mater. Sci. Eng. A. 748 (2019) 357–366
 4. W. Bednarczyk, M. Wątroba, J. Kawałko, P. Bała, Determination of room-temperature superplastic asymmetry and anisotropy of Zn-0.8Ag alloy processed by ECAP, Mater. Sci. Eng. A. 759 (2019) 55–58
 5. W. Bednarczyk, J. Kawałko, M. Wątroba, P. Bała, Achieving room temperature superplasticity in the Zn-0.5Cu alloy processed via equal channel angular pressing, Mater. Sci. Eng. A. 723 (2018) 126–133
   

Osiągnięcia

Nagrody

 • 2020 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców