dr hab. inż. Bogusława Adamczyk-Cieślak

 • 22 234 81 54

Zakład Projektowania Materiałów
Budynek „Bytnara”, ul. Bytnara 25, pok. H103

Konsultacje:

 • w sem. zimowym: poniedziałki 10:00-11:00 i wtorki 8:00-9:00
 • w sem. letnim: poniedziałki 8:00-9:00 i czwartki 13:00-14:00

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2003
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2006
   

Działalność naukowa

 • Analiza mikrostruktury i właściwości mechanicznych stopów aluminium, magnezu (w tym ultralekkie stopy z Li) oraz niklu.
 • Kształtowanie oraz badanie mikrostruktury, tekstury i właściwości mechanicznych materiałów metalicznych uzyskiwanych różnymi metodami dużego odkształcenia plastycznego.
 • Stabilność termiczna mikrostruktury materiałów metalicznych po dużym odkształceniu plastycznym.
 • Analiza mikrostruktury materiałów mono i polikrystalicznych po badaniach korozyjnych.
 • Stosowane metody badawcze: mikroskopia świetlna i elektronowa (SEM, TEM), dyfrakcja elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD), dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego, pomiary właściwości mechanicznych 
   

Publikacje

 1. P. Maj, M. Koralnik, B. Adamczyk-Cieślak, B. Romelczyk-Baishya, S. Kut, T. Pieja, T. Mrugala, J. Mizera: Mechanical properties and microstructure of Inconel 625 cylinders used in aerospace industry subjected to flow forming with laser and standard heat treatment, International Journal of Material Forming 19 (2018) 1.
 2. P. Bazarnik, B. Adamczyk-Cieślak, A. Gałka, B. Płonka, L. Śnieżek, M. Cantoni, M. Lewandowska: Mechanical and microstructural characteristics of Ti6Al4V/AA2519 and Ti6Al4V/AA1050/AA2519 laminates manufactured by explosive welding, Materials and Design 111 (2016) 146.
 3. Ł. Kaczmarek, B. Adamczyk-Cieślak, J. Mizera, M. Stegliński, K. Kyzioł, D. Miedzińska, Ł. Kołodziejczyk, W. Szymański, M. Kozanecki: Influence of chemical composition of Ti/TiC/a-C:H coatings deposited on 7075 aluminum alloy on their selected mechanical properties, Surface & Coatings Technology 261 (2015) 304.
 4. J. Woźniak, B. Adamczyk-Cieślak, M. Kostecki, K. Broniszewski, W. Bochniak, A. Olszyna: Influence of cooling condition on properties of extruded aluminum alloy matrix composites” Composites Part B 77 (2015) 100.
 5. A. Dobkowska, B. Adamczyk-Cieślak, J. Mizera, J. Kubasek, D. Vojtech: Corrosion behaviour of Magnesium Lithium alloys in NaCl solution, Solid State Phenomena 227 (2015) 87.

wtorek, godz. 8:00-9:00

piątek, godz. 14:00-15:00