Rok 2022

Wyniki Konkursu na stanowisko stypendysty-doktoranta finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

Informacja dot. konkursu na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 7 lipca 2022 roku.

Konkurs na stanowisko doktorant stypendysta

W ramach projektu NCN OPUS „Wpływ niskotemperaturowego wyżarzania na ewolucję nanostruktury i właściwości heksagonalnego Ti o zróżnicowanej zawartości pierwiastków międzywęzłowych"

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko pracownika B+R

Informacja dot. konkursu na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 18 maja 2022 roku.

Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant

W ramach projektu NCN „Hierarchiczne struktury porowate wytwarzane w technologii druku 3D”.

Konkurs na stanowisko pracownika B+R

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu LIDER/12/0040/L-9/17/NCBR/2018 pt: "Opracowanie nowej generacji stali o strukturze nanokrystalicznej z węglikami".

Konkurs na stanowisko student-stypendysta w projekcie SONATA BIS

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu Sonata Bis „Kształtowanie mikrostruktury materiałów metalicznych w celu poprawy ich właściwości antybakteryjnych”.

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko doktoranta w projekcie SONATA BIS

Informacja dot. konkursu na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 23 marca 2022 roku.

Konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie SONATA BIS

Do konkursu może przystąpić osoba, która jest absolwentem studiów Inżynieria Materiałowa  lub dziedzin pokrewnych.

Konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie SONATA BIS

Do konkursu może przystąpić osoba, która jest absolwentem studiów na kierunku Biotechnologia, Biochemia lub z dziedzin powiązanych i która 1 września 2022 r będzie posiadała status doktoranta oraz będzie zainteresowana udziałem w realizacji interdyscyplinarnych badań naukowych.

Konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie LIDER

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu LIDER/15/0089/L-12/20/NCBR/2021 pt: "Transparentne powłoki o podwyższonych właściwościach samoczyszczących i lodofobowych – ClearICE", w ramach programu LIDER XII.