Trzy oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej w Warszawie prowadzi prace badawcze w ramach grantu Opus 18 pt. „Aspekty toksykologiczne nowych nanomateriałów dwuwymiarowych z rodziny MBenes”, a także w ramach grantu Opus 16 pt. „Nowa generacja nanostruktur i urządzeń na bazie dwu-wymiarowych materiałów MXenes”.

Oferta pracy do projektu „Nowa generacja nanostruktur i urządzeń na bazie dwu-wymiarowych materiałów MXenes”:

 
Oferty pracy do projektu „Aspekty toksykologiczne nowych nanomateriałów dwuwymiarowych z rodziny MBenes”:

  

Wyniki naboru: