Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko technologa (post-doc)

Informacja Komisji Konkursowej dot. konkursu na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej ogłoszonego w dniu 08.11.2021r.