Oferta pracy

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu 0185/L-11/2019 pt: "Kompozyty polimerowe o podwyższonych właściwościach mechanicznych i elektrycznych na bazie innowacyjnej żywicy termoplastycznej – PolComTheR", w ramach programu LIDER XI.

 1. Nazwa jednostki: Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska
 2. Nazwa stanowiska - Personel pomocniczy – student ostatniego roku studiów II stopnia.
 3. Warunki zatrudnienia: zatrudnienie w formie umowy cywilno-prawnej (umowa o dzieło), w zależności od zapotrzebowania w projekcie, okres 35 miesiące, stawka 2000 zł/msc (brutto)
 4. Miejsce realizacji: Warszawa, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
   

Wymagania dla kandydatów:

 • Studia inżynierskie ukończone na kierunku Inżynieria Materiałowa (średni ukończenia studiów min. 4.0, studia ukończone z wynikiem min. bardzo dobrym),
 • Studia magisterskie na kierunku Inżynieria Materiałowa, najlepiej w języku angielskim
 • Tematyka pracy magisterskiej związana z badaniami materiałów kompozytowych
 • Odbycie min. 1 praktyki zawodowej w zakładzie wytwarzającym polimerowe kompozyty wzmacniane włóknami technikami bezautoklawowywmi
 • Udział w minimum 3 projektach z zakresu materiałów kompozytowych – proszę podać pełne nazwy i numery projektów
 • Prezentacje posterowe – min 3 – proszę podać nazwy wystąpień
 • Umiejętność wytwarzania kompozytów polimerowych metodą infuzji oraz obsługa wytłaczarki i wtryskarki – mile widziane będą odbyte szkolenia w tym zakresie
 • Język angielski – bardzo dobra znajomość w mowie i piśmie
 • Wysoki poziom samodzielności i rzetelności.
 • Silna motywacja do realizacji badań naukowych.
 • Dyspozycyjność.

 
Opis zadań do realizacji:
Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu 0185/L-11/2019 pt: " Kompozyty polimerowe o podwyższonych właściwościach mechanicznych i elektrycznych na bazie innowacyjnej żywicy termoplastycznej – PolComTheR", w ramach programu LIDER XI,  wykonując w między innymi następujące działania:

 • zakres obowiązków: Wytwarzanie nankompozytowych włóknin metodą tłoczenia i prasowania (ETAP1), pomoc przy charakteryzacji otrzymanych nanokompozytowych włókien i włóknin (ETAP1), Wytwarzanie modyfikowanych kompozytów polimerowych metodą infuzji (ETAP 2 i 3), Wytwarzanie demonstratora (ETAP 4).

 
Termin składania ofert:
do 31.12.2020r, godz. 23:59 czasu polskiego.

 
Forma składania ofert: email
kamil.dydek@pw.edu.pl

 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia w/w warunków:

 • W ofercie muszą zostać zawarte konkretne informacje potwierdzające spełnianie każdego z w/w warunków. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków będzie skutkował odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.
 • Rozmowa kwalifikacyjna – osoba zostanie zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną po przedstawieniu spełnienia ww. wymagań

 
Dodatkowych informacji udziela
 mgr inż. Kamil Dydek,  kamil.dydek@pw.edu.pl

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys CV,
 • List motywacyjny.