Oferta pracy nr 10/2020/SdM

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu MAZOWSZE/0211/19-00 pt: "Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]".

  1. Nazwa jednostki: Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska
  2. Opis przedmiotu zamówienia: Nazwa stanowiska- Technik
  3. Warunki zatrudnienia: Zatrudnienie w formie umowy o dzieło, okres zatrudnienia w projekcie 4 miesiące, nakład pracy miesięcznie ok. 80h.
  4. Miejsce realizacji Zamówienia: Warszawa, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia:

  • Studia o kierunku Inżynieria Materiałowa
  • Praca inżynierska z zakresu polimerów (mile widziany temat powłok)
  • Język angielski zaawansowany

Opis zadań:
Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu MAZOWSZE/0211/19-00 pt: "Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]" wykonując w między innymi następujące działania:

Przygotowanie próbek wytwarzanych przez WIM PW oraz konsorcjanta PŚk do badań mikrostrukturalnych (mikroskopowych), korozyjnych, twardości i adhezji podłoży aluminium. Badania adhezji powłok.

Termin składania ofert:
do 30.09.2020r, godz. 23:59 czasu polskiego.

Forma składania ofert:
email: rafal.kozera@pw.edu.pl

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia w/w warunków:

  • W ofercie muszą zostać zawarte konkretne informacje potwierdzające spełnianie każdego z w/w warunków. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków będzie skutkował odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.
  • Rozmowa kwalifikacyjna

 
Dodatkowych informacji (m.in. w sprawie wysokości przewidzianego wynagrodzenia udziela):
dr. inż. Rafał Kozera,  rafal.kozera@pw.edu.pl

Wymagane dokumenty:

  • Oferta tj. życiorys poświadczający spełnienie wymogów niniejszego zapytania.