Oferta pracy - dot. proj. INGA POIR.04.01.01-00-0052/18-00

Nazwa jednostki: Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska
Nazwa stanowiska: Pracownik B+R

Wymagania:

  1. Tytuł doktora w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa,
  2. Umiejętność przeprowadzania badań na odkrywkach gazociągów i prowadzenie badań przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) oraz analizy uzyskanych wyników,
  3. Umiejętność przeprowadzania badań przy użyciu transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM) oraz analizy uzyskanych wyników,
  4. Umiejętność przeprowadzania badań przy użyciu mikroskopii jonowej (FIB) oraz analizy uzyskanych wyników,
  5. Uprawnienia do prac gazo-niebezpiecznych
  6. Min index Hirscha wg bazy danych Scopus 10,
  7. Liczba artykułów opublikowanych w renomowanych czasopismach wg bazy danych Scopus min 30.

 
Opis zadań:
Zatrudnione osoby będą uczestniczyć w realizacji projektu INGA POIR.04.01.01-00-0052/18pt: "Opracowanie technologii nieniszczącego diagnozowania gazociągów w oparciu o magnetyczną metodę bezkontaktową i sensory zintegrowane z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego" wykonując w szczególności następujące działania:

  • Prowadzenie obserwacji mikroskopowych na elementach rurociągów oraz badań TEM, SEM, FIB  na etapie prac rozwojowych w celu skorelowania elementów mikrostruktury z wynikami uzyskiwanymi metodą MPM zgodnie z zapisami projektu.
  • Analiza i interpretacja wyników mikrostrukturalnych uzyskanych w czasie prac odkrywkowych, zgodnie z zapisami projektu.

Uczestnictwo w pracach gazo-niebezpiecznych w odkrywkach w celu optymalizacji powierzchni do obserwacji mikroskopowych.

Termin składania ofert: do 02.07.2021 r.

Forma składania ofert: email na adres michal.gloc.wim@pw.edu.pl

Wymagane dokumenty: życiorys

Warunki zatrudnienia:
Zatrudnienie wg zasad obowiązujących w Politechnice Warszawskiej
Dodatkowych informacji udziela kierownik B+R projektu: Dr inż. Michał Gloc
tel. 505-176-351, e-mail: michal.gloc.wim@pw.edu.pl