Oferta pracy

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu POIR DWP/APLIKACYJNE/-POIR/365/2019 pt: "Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii asfaltowych nawierzchni samonaprawialnych o wysokiej trwałości".

Nazwa jednostki:
Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska

Nazwa stanowiska:
Pracownik obsługi rentgenowskiego mikrotomografu komputerowego

Wymagania dla kandydata:

 1. Dyplom ukończenia studiów w dziedzinie inżynieria materiałowa
 2. Uczestnik studiów doktorskich w szkole doktorskiej w dziedzinie inżynieria materiałowa
 3. Znajomość rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej jako metody badawczej i umiejętność obsługi mikrotomografu komputerowego SkyScan 1172 (Bruker) i Xradia XCT-400 (Zeiss) oraz predyspozycje do szybkiego opanowania takiej umiejętności.
 4. Umiejętność przygotowania próbek do badań tomograficznych.
 5. Umiejętność obsługi oprogramowania do rekonstrukcji i analizy danych lub predyspozycje do szybkiego opanowania takiej umiejętności.
 6. Mile widziana doświadczenie w prowadzeniu badań w ramach projektów badawczo-rozwojowych oraz znajomość zagadnień związanych z nowoczesnymi technikami obserwacji i analizy obrazów.
   

Opis zadań:
Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu POIR DWP/APLIKACYJNE/-POIR/365/2019 pt: ""Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii asfaltowych nawierzchni samonaprawialnych o wysokiej trwałości" wykonując w szczególności następujące działania:

 • Odpowiednie przygotowanie próbek do badań
 • Prowadzenie obserwacji otrzymanych próbek do badań
 • Dokumentowanie wyników badań
 • Pomoc w interpretacji wyników
 • Udział w działaniach promocyjnych

Termin składania ofert: do 10.02.2021 r.

Forma składania ofert:
email: grzegorz.cieslak@pw.edu.pl

Warunki zatrudnienia:
Zatrudnienie w formie umowy cywilno-prawnej, okres zatrudnienia zależny od zapotrzebowania w projekcie - maksymalnie listopad 2021, maksymalna kwota przewidziana na całe zadanie (do końca listopada 2021) 25000 pln brutto

Dodatkowych informacji udziela kierownik zadań badawczych na WIM:
dr inż. Grzegorz Cieślak,
tel. 22 234-87-47

Wymagane dokumenty:
· list motywacyjny
· życiorys
· kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
· zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko

 Dodatkowo zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna tylko z wybranymi kandydatami.