Oferta Pracy - dot. proj. NanoCarbain

Nazwa jednostki: Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska
Nazwa stanowiska: Pracownik B+R – 2 pracowników

Wymagania:

 1. Absolwent lub uczestnik studiów w dziedzinie inżynierii materiałowej
 2. Umiejętność wykonywania zgładów metalograficznych
 3. Umiejętność obsługi urządzeń laboratoryjnych: szlifierko-polerka, mikroskop świetlny, twardościomierz, dylatometr hartowniczy, tribotester T05
 4. Mile widziana doświadczenie w prowadzeniu badań w ramach projektów B+R oraz znajomość zagadnień związanych z nowoczesnymi obróbkami cieplnymi stali (Nanobainityzacja, Quenching&Partitioning, itp.)
   

Opis zadań:
Zatrudnione osoby będą uczestniczyć w realizacji projektu LIDER/12/0040/L-9/17/NCBR/2018 pt: "Opracowanie nowej generacji stali o strukturze nanokrystalicznej z węglikami" wykonując w szczególności następujące działania:

 • Wykonywanie zgładów metalograficznych
 • Prowadzenie obserwacji i dokumentowanie ujawnionej mikrostruktury stali
 • Wykonywanie badań twardości i mikrotwardości
 • Prowadzenie testów odporności na ścieranie
 • Prowadzenie badań dylatometrycznych
 • Udział w realizacji zaprojektowanych obróbek cieplnych
 • Udział w działaniach promocyjnych
   

Termin składania ofert:
do 18.03.2021 r.
  
Forma składania ofert:
email na adres krzysztof.wasiak@pw.edu.pl
 
Warunki zatrudnienia:
Zatrudnienie w formie umowy cywilno-prawnej, okres zatrudnienia zależny od bieżącego zapotrzebowania w projekcie.
Dodatkowych informacji udziela kierownik projektu: mgr. inż. Krzysztof Wasiak,
tel. 22 234-85-16, e-mail: krzysztof.wasiak@pw.edu.pl
  
Wymagane dokumenty:
· list motywacyjny
· życiorys
· kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (jeśli dotyczy)