Dokumentacja pomocnicza

Informacje i dokumenty ułatwiające przygotowanie i składanie wniosków w konkursach na projekty badawcze oraz realizację projektów na uczelni znajdują się w SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW.

Stypendia dla wybitnych naukowców

Klauzula informacyjna - RODO

Klauzula informacyjna - RODO - TARGET