Nabór wniosków do programu POSTDOC PW

mikroskop

Celem programu POSTDOC PW jest wzmocnienie potencjału badawczego Politechniki Warszawskiej poprzez zatrudnienie nauczycieli akademickich na stanowiskach adiunkta w grupie pracowników badawczych lub pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w grupie pracowników naukowo-badawczych lub naukowo-technicznych.

Termin składania wniosków w I naborze upływa 7 czerwca 2021 r. Kolejne nabory będą ogłaszane przez kierownika zespołu zarządzającego projektu IDUB w porozumieniu z Radami Naukowymi CB POB (w miarę dostępności środków).

Więcej informacji na stronie https://badawcza.pw.edu.pl