Dr inż. Justyna Zygmuntowicz laureatką stypendium START

fot. fnp.org.pl

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 27. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom konkursu odbyła się 25.05.2019 w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie.

W tym roku stypendia otrzymało 100 młodych badaczy, w tym 5 reprezentantów Politechniki Warszawskiej. Wśród laureatów znalazła się pani dr inż. Justyna Zygmuntowicz z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. START jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych badaczy, reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Stypendia są przyznawane w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość dotychczasowego dorobku naukowego kandydatów. Laureaci konkursu 2019 zostali wyłonieni spośród 899 kandydatów. 23 laureatów reprezentowało nauki techniczne, a 4 dyscyplinę inżynieria materiałowa.