Gęstość defektów punktowych a kinetyka przemiany w stali H11

Osoby odpowiedzialne za projekt:

  • Łukaszewicz Grzegorz

Opiekun:

  • dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. PW

Stosowane materiały:

  • stal AISI H11

Opis:

Przemiana bainityczna w stali, wpływ defektów punktowych (wakansów) na kinetykę przemiany bainityczne.