Podania ePW w USOSweb

Zachęcamy do składania podań z użyciem nowego modułu podań elektronicznych w USOSweb. Podania są dostępne w zakładce DLA STUDENTA-> Podania ePW.

Obecnie w zakładce Podania ePW można złożyć:

  • podanie o wydanie zaświadczenia o studiowaniu
  • Podanie o urlop zdrowotny
  • Podanie o urlop okolicznościowy lub nieuwarunkowany
  • podanie o warunkową rejestrację/powtórkę semestru (zalecamy składanie podania gdy oceny z wszystkich zaliczonych przedmiotów są już w USOS)
  • podanie o przedłużenie terminu na złożenie pracy dyplomowej
  • podanie o zgodę na realizowanie przedmiotów awansem
  • podanie ogólne.

Wnioski o zapomogę i stypendium dla osób niepełnosprawnych również składane są przez USOSweb. Wnioski są dostępne w zakładce DLA WSZYSTKICH -> Wnioski.