Konkurs Nagroda Jamesa Dysona

grafika stanowiąca ilustrację do ogłoszenia konkursowego

James Dyson zachęca początkujących inżynierów do podejmowania globalnych wyzwań – ruszają zgłoszenia do kolejnej edycji jego konkursu w 2023 r.

Konkurs Nagroda Jamesa Dysona to jedno z wielu zainicjowanych przez sir Jamesa Dysona działań mających na celu pokazanie, że wynalazcy i inżynierzy mogą zmieniać świat. Wsparcie w postaci nagród pieniężnych otrzymali już autorzy ponad 390 wynalazków. Konkurs jest prowadzony przez Fundację Jamesa Dysona – organizację charytatywną, która zajmuje się wspomaganiem edukacji inżynierów i jest finansowana z zysków firmy Dyson.

Działania Fundacji Jamesa Dysona zachęcają młodych inżynierów i wynalazców, aby wykorzystywali swoją wiedzę w praktyce i znajdowali nowe sposoby na poprawienie jakości naszego życia dzięki technologii. Do tej pory Fundacja Jamesa Dysona przeznaczyła 140 mln funtów na wspieranie przełomowych projektów dotyczących edukacji i innych szczytnych celów.

Zwycięzcy ostatnich edycji konkursu

 

O konkursie

Zadanie konkursowe

Zaprojektuj coś, co rozwiąże problem. Punktem wyjścia może być coś irytującego, z czym borykamy się na co dzień, lub też problem na skalę globalną. Ważne jest to, aby rozwiązanie problemu było skuteczne i dobrze przemyślane.

 

Przebieg konkursu

Najpierw zgłoszone projekty są oceniane na poziomie krajowym przez niezależne jury oraz jednego z inżynierów z firmy Dyson. W każdym kraju biorącym udział w konkursie zostaje wyłoniony jeden projekt zwycięski i dwa wyróżnione. Spośród zwycięzców krajowych zespół inżynierów firmy Dyson dokonuje selekcji 20 zgłoszeń, które przejdą do ścisłego finału. Sir James Dyson osobiście rozpatruje te 20 zgłoszeń i przyznaje nagrody międzynarodowe.

 

Nagroda

  • Zwycięzcy etapu międzynarodowego wybrani przez sir Jamesa Dysona otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości do 160 000 zł.
  • Autorzy projektów wyróżnionych na poziomie międzynarodowym otrzymają 26 500 zł.
  • Autorzy projektów, które zwyciężą na poziomie krajowym, otrzymają 26 500 zł.

 

Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń: godz. 00:00 (czasu pacyficznego) 19 lipca 2023.

 

Jak zgłosić projekt

Kandydaci zgłaszają swoje projekty za pomocą formularza internetowego zamieszczonego na stronie konkursu.

Uczestnicy powinni opisać, jak działa ich wynalazek i jak przebiegał proces jego rozwoju. Najlepsze zgłoszenia to takie, które rozwiązują rzeczywisty problem, są jasno objaśnione, opisują krok po kroku przebieg prac nad projektem, zawierają dowody na istnienie prototypu i są uzupełnione zdjęciami oraz krótkim filmem.

Wszyscy jurorzy będą brali pod uwagę ograniczone możliwości tworzenia prototypów i rozwoju projektu wynikające z pandemii COVID-19.

 

Kryteria kwalifikacji

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które posiadają lub w ciągu ostatnich czterech lat przynajmniej przez jeden semestr posiadały status studenta studiów I lub II stopnia na kierunku związanym z inżynierią lub projektowaniem. Studia te muszą być prowadzone przez uczelnię wyższą znajdującą się w kraju lub regionie, gdzie odbywa się Konkurs Nagroda Jamesa Dysona.

Zgłoszenia może także dokonać zespół, pod warunkiem, że wszyscy jego członkowie posiadają lub w przeciągu ostatnich czterech lat przynajmniej przez jeden semestr posiadali status studenta studiów I lub II stopnia na uczelni wyższej znajdującej się w kraju lub regionie, gdzie odbywa się konkurs. W przypadku przynajmniej jednego z członków zespołu muszą to być studia na kierunku związanym z inżynierią lub projektowaniem. Do udziału w konkursie kwalifikują się ponadto uczestnicy brytyjskiego programu degree apprenticeship na poziomie studiów licencjackich (Level 6) lub magisterskich (Level 7), jak również osoby, które ukończyły taki program nie dawniej niż cztery lata temu.

 
Dodatkowe informacje można znaleźć w FAQ zamieszczonym na oficjalnej stronie konkursu.