Informacja dot. stypendiów

Wnioski o stypendium na semestr letni można składać 2 tygodnie od rozpoczęcia semestru tj. do 7 marca 2021 roku.

Wnioski należy składać:

  • elektronicznie: wnioski o stypendium dla niepełnosprawnych oraz zapomogi, 
  • w Dziekanacie Wydziału: wnioski o stypendium rektora, wnioski o stypendium socjalne.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendium dostępne są na stronie Biura Spraw Studenckich.