Akcja stypendialna w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Ruszyła akcja stypendialna w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022. Wnioski będą przyjmowane do 15.10.2021 r. w godzinach pracy Dziekanatu WIM.

Studenci mogą ubiegać się o pomoc materialną w formie:

  • stypendium socjalnego,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora,
  • zapomogi.

Od 1 października 2021 kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego i socjalnego w zwiększonej wysokości, wynosi 1051,70 zł.

O stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę można wystąpić później, w czasie roku akademickiego, ale w takim wypadku wsparcie finansowe może zostać przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku.

Tryb składania wniosków:

  • stacjonarny: wnioski o stypendium rektora, wnioski o stypendium socjalne,
  • elektroniczny (przez USOS): wnioski o stypendium dla niepełnosprawnych i zapomogę.

W razie wątpliwości informacji na temat stypendiów udziela Pani Iwona Gusta (e-mail: iwona.gusta@pw.edu.pl, tel. 22 234 84 51, pok. 204).

Szczegółowe informacje, w tym aktualny regulamin świadczeń dla studentów i poradnik stypendialny, są opublikowane na stronie Biura Spraw Studenckich PW: https://www.bss.pw.edu.pl