dr hab. Kamila Sałasińska

 • 22 234 52 82

Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Gmach Aerodynamiki, ul. Nowowiejska 24, pok. 214

Konsultacje

 • w sem. zimowym: poniedziałki w godz. 14:00-15:00
 • w sem. letnim: wtorki w godz. 10:00-12:00

 

Wykształcenie

 • Tytuł magistra: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, 2007
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2015 

Staże naukowe

 • Łotwa, Ryga, Latvian Institute of Wood Chemistry, 2020
   

Działalność naukowa

Ma doświadczenie w prowadzeniu oraz realizacji projektów badawczych dotyczących materiałów i kompozytów polimerowych. Posiada wiedzę z zakresu otrzymywania materiałów polimerowych o ograniczonej palności potwierdzoną patentami i publikacjami naukowymi przygotowanymi we współpracy z różnymi jednostki naukowymi.
 

Publikacje

 1. Bazan P., Sałasińska K., Kuciel S., Flame retardant polypropylene reinforced with natural additives, Industrial Crops and Products 2021, 164, 113356 (IF 5,645, MNiSW 200 pkt.).
 2. Salasinska K., Mizera K., Celiński M., Kozikowski P., Mirowski J., Gajek A., Thermal properties and fire behavior of a flexible poly(vinyl chloride) modified with complex of 3-aminotriazole with zinc phosphate, Fire Safety Journal 2021, 122, 103326 (IF 2,847, MNiSW 140 pkt.).
 3. Salasinska K., Kirpluks M., Cabulis P., Kovalovs A., Skukis E., Kozikowski P., Celiński M., Mizera K., Gałecka M., Kalnins K., Cabulis U., Experimental Investigation of the Mechanical Properties and Fire Behavior of Epoxy Composites Reinforced by Fabrics and Powder Fillers, Processes 2021, 9, 738 (IF 2,753, MNiSW 70 pkt.).
 4. Mizera K., Salasinska K., Ryszkowska J., Kurańska M., Kozera R., Effect of the Addition of Biobased Polyols on the Thermal Stability and Flame Retardancy of Polyurethane and Poly(urea)urethane Elastomers, Materials 2021, 14, 1805 (IF 3,623, MNiSW 140 pkt.).
 5. Salasinska K., Celiński M., Mizera K., Barczewski M., Kozikowski P., Michał K. Leszczyński, Domańska A., Moisture Resistance, Thermal Stability and Fire Behavior of Unsaturated Polyester Resin Modified with L-histidinium Dihydrogen Phosphate-Phosphoric Acid, Moleculs 2021, 26, 932 (4,411, MNiSW 100).
   

Osiągnięcia

Monografie i książki

 • Rozdziały w monografiach:
  • Salasinska K., Ryszkowska J., „Natural fiber composites with bio-derivative and/or degradable polymers”, rozdział w monografii „Handbook of Composites from Renewable Materials, Vol.5 Biodegradable materials” pod red. V. Kumar Thakur, M. Kumari Thakur, M. R. Kesslera, Scrivener- Publishing, 2017, 323-354.
  • Kuciel S., Liber-Kneć A., Ryszkowska J., Sałasińska K., „Kompozyty polimerów biodegradowalnych”, podrozdział w monografii „Odzysk i recykling materiałow polimerowych” pod red. J.Kijeńskiego, A. Błędzkiego, R. Jeziórskiej, WNT, Warszawa 2011, 488-468.
  • Ryszkowska J., Sałasińska K., „Kompozyty z polimerów oksy-biodegradowalnych”, podrozdział w monografii „Kompozyty polimerowe na osnowie recyklatów z włóknami naturalnymi” pod red. St. Kuciela, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011, 143-155

Nagrody

 • 2020 – Złoty medal Międzynarodowego Konkursu Wynalazków Concours Lepine 2020.
 • 2020 – Złoty Laur Innowacyjności 2020 Naczelnej Organizacji Technicznej w kategorii Budownictwo i obiekty użyteczności publicznej, bezpieczeństwo i pożarnictwo.
 • 2020 – finalistka konkursu EUREKA!DGP Odkrywamy Polskie Wynalazki.
 • 2018 – Złoty Laur Innowacyjności 2018 Naczelnej Organizacji Technicznej w kategorii Budownictwo i obiekty użyteczności publicznej, bezpieczeństwo i pożarnictwo.
 • 2016 – finalistka konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu tworzyw sztucznych organizowanego przez Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych.
 • 2009 – finalistka międzynarodowego konkursu na najlepszą pracę dyplomową organizowanego przez organizację PlasticsEurope.

 
Patenty

 1. Sałasińska K., Maciejewski T., Celiński M., Zatorski W., Zajchowski S., Tomaszewska J., Mirowski J., „Nanokompozyt o osnowie z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) o zredukowanej palności i dymotwórczości”, patent nr 232718.
 2. Sałasińska K., Maciejewski T., Celiński M., Zatorski W., „Sposób otrzymywania żywic epoksydowych o zmniejszonej palności i dymotwórczości”, patent nr 231901