Konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie SONATA BIS

Do konkursu może przystąpić osoba, która jest absolwentem studiów Inżynieria Materiałowa  lub dziedzin pokrewnych.

Nazwa jednostki: Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej – Warszawa

Nazwa stanowiska: Doktorant, stypendysta

Wymagania:

 • Dyplom ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia (lub poświadczenie z uczelni o planowanym terminie obrony pracy magisterskiej, która nie może odbyć się później niż do 30.06.2022),
 • Znajomość technik preparatyki próbek do badań mikrotwardości, obserwacji metalograficznych, badań przy użyciu TEM, SEM i FIB,
 • Doświadczenie w przeprowadzaniu obserwacji przy użyciu SEM, będzie dodatkowym atutem,
 • Znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem.
   

Opis zadań:

 • Pomiary mikrotwardości,
 • Preparatyka próbek do obserwacji TEM, SEM i FIB,
 • Przeprowadzenie obserwacji i analizy mikrostruktury przy użyciu TEM, SEM oraz FIB
 • Przygotowywanie publikacji.
   

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – ST

Termin składania ofert: 20.05.2022, g. 23:59

Forma składania ofert: email: agnieszka.krawczynska@pw.edu.pl

Warunki zatrudnienia: stypendium naukowe na okres 48 miesięcy,- data rozpoczęcia: 01 października 2022,- wysokość stypendium: 4500 PLN/miesiąc, dodatkowo wynagrodzenie ze Szkoły Doktorskiej.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • opcjonalnie listę osiągnięć naukowych (publikacje naukowe, patenty, udział w stażach naukowych, szkoleniach specjalistycznych, udział w konferencjach naukowych, preferowane międzynarodowe itd.)
   

Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu: dr inż. Agnieszka Krawczyńska, Wydział Inżynierii Materiałowej PW
tel. +48 22 234 8155
e-mail: agnieszka.krawczynska@pw.edu.pl