Stół do odlewania taśm z gęstwy (tape casting) - duży

Dane techniczne Maksymalna prędkość przesuwu 5 m/s, powierzchnia robocza stołu 70x70cm
Wyposażenie Różne wielkości zasobników
Osoba do kontaktu prof. dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium Materiałów Porowatych
Lokalizacja na Wydziale ul. Janka Bytnara Rudego 25, p. B004