Stanowisko do otrzymywania i badania granulatów

Dane techniczne

Type EL1 The small allrounder

Tensjometr typ PI-MT1A »

Wyposażenie
  • Granulator mechaniczny Eirich EL1
  • Przesiewacz Retsch A200 Control
  • Turbidymeter TurbiDirect_4a
  • Tensjometr D-MT1A (POLON-IZOT)
  • Wytrząsarka
  • Mieszadła mechaniczne
  • Wagosuszarka
  • Waga techniczna
  • Waga analityczna
  • Laptop
Osoba do kontaktu dr inż. Paweł Wiśniewski
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium ceramiczne
Lokalizacja na Wydziale Budynek „Bytnara”, ul. J. Bytnara 25, p. P03