Piec łukowy do wytwarzania stopów wieloskładnikowych

Dane techniczne Topienie łukowe materiałów - wytwarzanie stopów (temp. topnienia do 4000 °C)
Osoba do kontaktu dr inż. Grzegorz Cieślak
dr inż. Piotr Błyskun
Zakład Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych
Lokalizacja na Wydziale ul. Wołoska 141, p. 020