Nanosekundowy laser UV

Dane techniczne
  • Długość fali – 355 nm
  • Moc średnia > 5W
  • Energia w impulsie >100 μJ
  • Długość trwania impulsu < 10 ns
  • Częstotliwość impulsów od 20 kHz do 200 kHz
  • Jakość wiązki M2 <= 1.2
Wyposażenie
  • Moduł obrotowego uchwytu do programowalnej obróbki elementów cylindrycznych,
  • Uchwyt do elementów płaskich z regulacją rozstawu zacisków,
  • Układ do interferencji wiązki.
Osoba do kontaktu     dr inż. Rafał Kozera
Zakład Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Lokalizacja na Wydziale Gmach Aerodynamiki, ul. Nowowiejska 24, p. 216