Komora rękawicowa MBraun LabStar

Dane techniczne Komora rękawicowa z atmosferą argonu o wysokiej czystości (O2 i H2O ≤ 1 ppm)
Wyposażenie
  • Detektor tlenu
  • Detektor wilgoci
  • Piec do indukcji reakcji SHS
  • Ręczna prasa hydrauliczna
  • Waga analityczna
Osoba do kontaktu dr hab. inż. Łukasz Ciupiński, prof. PW i dr inż. Mirosław Jakub Kruszewski
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium Materiałów Termoelektrycznych
Lokalizacja na Wydziale Budynek „Bytnara”, ul. J. Bytnara 25, p. P02