Kalander, Exact 80E EXAKT Technologies

Dane techniczne
  • Możliwość prowadzenia procesu w temperaturze do 60°C
  • Regulowana szczelina pomiędzy walcami oraz prędkość obrotowa
Wyposażenie Walce stalowe oraz ceramiczne
Osoba do kontaktu Prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska
Zakład Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Lokalizacja na Wydziale Gmach Aerodynamiki, ul.Nowowiejska 24, p. 208