Drukarka 3D VshaperMED

Dane techniczne
  • Technologia: FDM
  • Objętość druku: 500x500x500
  • Grubość warstwy: 0,2
  • Liczba głowic: 2
  • Przeznaczenie: PEEK, ABS, PETG
  • Rodzaj materiału: polimer, filament
Wyposażenie Narzędzia do wydruków, sprężarka, wymienne platformy robocze
Osoba do kontaktu dr inż. Michał Gloc, mgr inż. Paweł Pacek
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Lokalizacja na Wydziale Budynek „Bytnara”, ul. J. Bytnara 25, pok. B007