Zajęcia stacjonarne na WIM PW - ważna informacja

W związku z uruchomieniem zajęć laboratoryjnych w trybie stacjonarnym, prosimy o zapoznanie się z zasadami rejestracji obecności w trakcie zajęć oraz praktyk odbywających się w budynkach WIM PW.

Zasady rejestracji obecności studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej w trakcie zajęć laboratoryjnych oraz praktyk odbywających się w budynkach WIM PW:

  1. Studenci wchodzący do budynków przy ul. Wołoskiej 141 i ul. Bytnara 25 zobowiązani są do okazania legitymacji studenckiej na portierni.
  2. Prowadzący poszczególne zajęcia zobowiązani są do sporządzania list obecności na zajęciach oraz ich przechowywania przez okres min. dwóch tygodni od zakończenia zajęć.
  3. W kwestii wstępu do budynków PW będących w gestii innych Wydziałów należy stosować się do wewnętrznych przepisów tych Wydziałów.