XXV Sympozjum “KOMPOZYTY -Teoria i praktyka”

logo PTMK

XXVI Sympozjum Naukowe „Kompozyty Teoria i Praktyka” jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych. Wydarzenie odbędzie się w dniach 5-7 czerwca 2024 roku w Brennej.

Celem sympozjum jest prezentacja aktualnych wyników badań i tendencji dalszego rozwoju w zakresie otrzymywania, badania, modelowania oraz zastosowania materiałów kompozytowych. Wolą organizatorów jest stworzenie forum do wymiany poglądów i doświadczeń oraz zwiększenie integracji pomiędzy środowiskiem naukowym i przemysłem.

W programie zaplanowano sesje referatowe oraz sesję posterową. Prezentacje i postery będą oceniane przez Komisję Konkursową, a Autorzy wyróżnionych wystąpień otrzymają nagrody i dyplomy.

ZAKRES TEMATYCZNY SYMPOZJUM

 • Technologie wytwarzania kompozytów i ich przetwarzania.
 • Nauka o materiałach i inżynieria materiałów kompozytowych.
 • Mechanika materiałów kompozytowych od skali nano do makro
 • Modelowanie materiałów kompozytowych.
 • Metody badań materiałów i struktur kompozytowych.
 • Zastosowanie materiałów kompozytowych w inżynierii budowlanej, mechanicznej i lotniczej, medycynie, inżynierii chemicznej, przemyśle morskim, motoryzacyjnym, inżynierii pojazdów szynowych i innych.
 • Recykling materiałów i konstrukcji kompozytowych.
 • Monitorowanie stanu, degradacja, eksploatacja materiałów i struktur kompozytowych.
 • Nowe trendy w materiałach kompozytowych.

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest zgłoszenie udziału poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i przesłanie KARTY ZGŁOSZENIA on-line dostępnej na stronie https://www.ptmk.net/karta-zgloszeniowa-online

  
Ważne daty:

 • Rejestracja on-line - do 31.03.2024
 • Termin nadesłania streszczeń referatów - do 30.04.2024
 • Termin nadesłania artykułów - do 30.04.2024
 • Termin wniesienia opłaty - do 15.04.2024