XXIV Seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego

XXIV seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego odbędzie się w dniach 12-15 maja 2019 roku nad Jeziorem Zegrzyńskim k. Warszawy. Tegoroczna edycja wydarzenia jest organizowana przez Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Seminarium będzie okazją do wymiany poglądów na temat badań i kształcenia w zakresie inżynierii materiałowej.

Podczas obrad XXIV Seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego zaproszeni goście w swoich wystąpieniach na sesji plenarnej pt. „Promocja kierunku nauczania inżynieria materiałowa zaprezentują najnowsze kierunki badań i zagadnienia dotyczące rozwoju dydaktyki w inżynierii materiałowej.

W ramach panelu dyskusyjnego pt. „Inżynieria Materiałowa w świetle Ustawy 2.0” omawianie będą aspekty dotyczące wprowadzanych zmian w szkolnictwie wyższym oraz ich wpływ na dyscyplinę inżynierii materiałowej.

W trakcie sesji plenarnej pt. „Nauka - biznes” podjęta zostanie tematyka komercjalizacji wyników badań oraz współpracy z przemysłem.

Podczas sesji plakatowej uczestnicy będą mieli możliwość przedstawienia wyników swoich najnowszych badań w zakresie inżynierii materiałowej.
 

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w XXIV Seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego.

Zaproszenie jest skierowane do członków Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego.

Więcej informacji: www.wim.pw.edu.pl/seminariumptm2019