Wyniki stypendiów przyznanych w ramach subwencji w 2019

W wyniku obrad Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej oraz w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej, na podstawie złożonych wniosków stypendialnych ustalono listę rankingową do stypendium finansowanego z subwencji dla doktorantów WIM PW.

Wyniki stypendiów znajdują się na stroni: http://doktoranci.inmat.pw.edu.pl