Wyniki konkursu na zespołowe granty dziekańskie i stypendia z subwencji dla młodych naukowców i doktorantów

W wyniku oceny złożonych wniosków, zgodnie z Zarządzeniem Dziekana z dnia 7 lipca 2022 r., przyznano 10 zespołowych grantów dziekańskich oraz 12 stypendiów dla doktorantów.

Informacje na temat przyznanych grantów i stypendiów w ramach subwencji dostępne są w Sekretariacie Studiów Doktoranckich, u p. T. Erenc-Sędziak.

Podpisywanie Umowy/Porozumienia na realizację przyznanego Grantu Dziekańskiego i/lub stypendium odbywać się będzie w dniach 9-10.08.2022 r. (Sekretariat Studiów Doktoranckich czynny jest w tych dniach w godz. godz. 9.00-14.00).
 

Grant Zespołowy Doktorancki - lista

  

Grant Zespołowy Doktorski - lista

 

stypendia - lista