Wyjazdy naszych naukowców

zdjęcie

Prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska, dr inż. Rafał Kozera i mgr inż. Kamil Dydek w laboratorium TU Dresden

Okres wakacyjny na Wydziale Inżynierii Materiałowej to nie tylko czas urlopów i wypoczynku. W miesiącach letnich nasi naukowcy prowadzą prace badawcze, a te wiążą się również z wyjazdami zagranicznymi.

Uniwersytet Techniczny w Dreźnie

Prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska, dr inż. Rafał Kozera wraz z doktorantami Kamilem Dydkiem i Bartłomiejem Przybyszewskim w dniach 21-23 lipca 2021 roku odwiedzili Instytut Konstrukcji Lekkich i Technologii Tworzyw Sztucznych Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie. Odbyły się tam dwa spotkania - jedno inaugurujące międzynarodowy projekt „Light-weight composite structures with tailored mechanical, electrical and thermal properties (akronim LITAPROP)” oraz spotkanie w ramach „Smart membrane pressing technology for manufacturing of high performance composite components of high diversification (akronim SmartMembrane)”, na którym partnerzy projektu przedstawili dotychczasowe wyniki prac prowadzonych w ramach projektu.

Podczas pobytu w Dreźnie mieliśmy także okazję zobaczyć infrastrukturę badawczą Instytutu oraz uczestniczyliśmy w próbach technologicznych wytwarzania kompozytów o osnowie polimerowej w procesie prasowania z wykorzystaniem innowacyjnej membrany opracowywanej w ramach projektu. – mówi mgr inż. Kamil Dydek.
    

Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii

Dr inż. Witold Chromiński na początku sierpnia wyrusza na staż naukowy, który będzie odbywał w NTNU Department of Physics w Trondheim. W TEM Gemini Centre, które działa przy uniwersytecie, nasz naukowiec będzie badać procesy wydzieleniowe w stopie aluminium serii 2xxx poddanemu specjalnej obróbce cieplno-plastycznej. Obróbka ta pozwala znacząco poprawić właściwości wytrzymałościowe komercyjnie dostępnych stopów i jest moją autorską metodą, którą opracowałem czasie realizacji projektu NCN Sonatina1. – mówi dr inż. Witold Chromiński.
 

Clemson University

Mgr inż. Agata Sotniczuk będzie odbywać staż w Clemson University w ramach Programu im. Iwanowskiej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Nasza doktorantka będzie prowadzić swoje badania w Medical University of South Carolina w Charleston w zespole Profesora Gilberta. Spędzi tam trzy miesiące, a wyjazd zaplanowany jest na koniec sierpnia. Celem wyjazdu jest badanie odporności korozyjnej nowoczesnych stopów tytanu beta w warunkach reakcji zapalnej, która jest nieodłączną częścią procesu gojenia się tkanek otaczających implant. – mówi mgr inż. Agata Sotniczuk.
 

Colorado School of Mines

Mgr inż. Marta Ciemiorek-Bartkowska odbywa już staż w Colorado School of Mines, także w ramach Programu im. Iwanowskiej. Nasza doktorantka prowadzi badania w zespole Profesora Terry’ego Lowe, znanego z działalności naukowej w obszarze materiałów ultradrobnoziarnistych. Staż rozpoczął się w maju, a zakończy w lipcu. Celem wyjazdu jest wytworzenie laminatów z wybranych stopów aluminium metodą pakietowego walcowania akumulacyjnego (ang. Accumulative Roll Bonding, ARB). Połączenie materiałów zaowocowało uzyskaniem niejednorodnych blach o domenach stopu aluminium UFG o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej z miękkimi i plastycznymi domenami czystego aluminium. Dzięki temu uzyskano materiał o wyższej wytrzymałości mechanicznej i lepszej zdolności do formowania w porównaniu z konwencjonalnym aluminium. Dodatkowo, zmniejszenie wielkości ziarna do zakresu UFG spowodowało zmiany topografii powierzchni po operacji formowania, prowadząc do zmniejszenia chropowatości. - wyjaśnia nasza badaczka.

 

W laboratoriach wydziałowych prace naukowo-badawcze także nie ustają. Wakacje dla pracowników nauki to nie tylko wypoczynek, ale także okres wytężonej pracy badawczej, głównie w ramach realizowanych projektów lub staży naukowych. Jest to okazja aby odwiedzić inne ośrodki badawcze. Na szczęście obecna sytuacja pandemiczna pozwoliła na wyjazdy. Życzę wszystkim sukcesów w ich wakacyjnej pracy badawczej i powodzenia na zagranicznych uczelniach. - podsumowuje prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska, Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki.