Wydział Inżynierii Materiałowej PW prowadzi najlepsze studia inżynierskie w Polsce

fot. pw.edu.pl

17 kwietnia 2018 roku poznaliśmy wyniki Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018. Nasz Wydział zajął pierwsze miejsce jako jednostka kształcąca na kierunku "Inżynieria Materiałowa".

17 kwietnia 2018 roku poznaliśmy wyniki Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018. Nasz Wydział zajął pierwsze miejsce jako jednostka kształcąca na kierunku "Inżynieria Materiałowa".

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

  1. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
  2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  3. 3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

W  Rankingu oceniono 21 najpopularniejszych dyscyplin studiów technicznych, dających tytuł inżyniera oraz magistra inżyniera. W aż 10 z nich pierwsze miejsce zajęła Politechnika Warszawska. Ponadto studia prowadzone na naszej Uczelni siedem razy znalazły się na drugim miejscu zestawienia i cztery razy na trzecim.

W tym roku oceniono 21 kierunków studiów technicznych. Do ich oceny użyto 12 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. Są to:

  • PRESTIŻ (badanie opinii kadry akademickiej);
  • ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY (badanie „Ekonomiczne Losy Absolwentów” realizowane przez MNiSW);
  • POTENCJAŁ AKADEMICKI (ocena parametryczna MNiSW, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie);
  • EFEKTYWNOŚĆ NAUKOWA (publikacje, cytowania, Field-Weighted Citation Impact);
  • POTENCJAŁ DYDAKTYCZNY (jakość przyjętych na studia, dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów, akredytacje);
  • INNOWACYJNOŚĆ (patenty i prawa ochronne, ew. wdrożenia).

Więcej informacji na stronie http://engineering.perspektywy.pl