Wycieczka dydaktyczna studentów IV roku

zdjęcie

W dniach 17-18 października 2019 odbyła się wycieczka dydaktyczna studentów IV roku WIM. Głównym celem wyjazdu było poznanie typowych technologii materiałowych realizowanych w warunkach przemysłowych zwłaszcza różnych metod odlewania i obróbki mechanicznej.

Studenci zobaczyli wybrane zakłady skupione na terenie dawnego WSK Rzeszów, głównie zakłady firmy Pratt & Whitney Rzeszów S.A. Mieli okazję zapoznać się z podstawami konstrukcji i problemami materiałowymi w przemyśle nowoczesnych silników lotniczych. Wizyta w odlewniach pozwoliła na zapoznanie się z różnymi technologiami odlewniczymi, od metod wytwarzania wielkogabarytowych odlewów żeliwnych aż po odlewanie precyzyjne łopatek silników odrzutowych. Studenci mogli też zobaczyć zaawansowane badania materiałowe, prowadzone w ramach kontroli jakości odlewów dla przemysłu lotniczego.

Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas na zaprezentowanie nam zwiedzanych zakładów, a w szczególności dr inż. Tadeuszowi Gancarczykowi z firmy Pratt & Whitney Rzeszów S.A., dzięki któremu studenci WIM od wielu lat mogą zapoznawać się z nowoczesnymi zakładami przemysłowymi.