V Ogólnopolska Olimpiada Krystalograficzna 2023

logo olimpiady

Serdecznie zapraszamy studentów studiów I i II stopnia do wzięcia udziału w wydarzeniu, którego organizatorem jest Komitet Krystalografii PAN.

Olimpiada składa się z dwóch etapów: etapu uczelnianego oraz ogólnopolskiego etapu finałowego. Sposób wyłaniania reprezentacji przez wydziały lub instytuty na etapie uczelnianym jest sprawą wewnętrzną odpowiednich jednostek.

Zgłoszenia wyselekcjonowanych kandydatów do ogólnopolskiego finału Olimpiady powinny wpłynąć do Komisji najpóźniej 15 maja 2023 r. W każdym przypadku, po zakończeniu etapu wstępnego, student powinien mieć przypisanego opiekuna (pracownika naukowego), który będzie odpowiedzialny za prawidłowy przebieg wszystkich etapów selekcji uczestników Olimpiady. Jeden Opiekun może firmować kilku uczestników.

Zakres wiedzy krystalograficznej objętej konkursem podany jest na stronie internetowej https://komkryst.pan.pl. Umieszczono tam również szczegółowe informacje dotyczące przebiegu konkursu.