Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej mają zaszczyt zaprosić na Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019 w poniedziałek 1 października 2018 roku o godzinie 14.00 w auli im. Profesora Jerzego Witolda Wyrzykowskiego w Gmachu Inżynierii Materiałowej przy ul. Wołoskiej 141.

PROGRAM

 1. Hymn Państwowy
 2. Wystąpienie Dziekana Wydziału
 3. Immatrykulacja Studentów I Roku
 4. Przemówienie Przedstawiciela Wydziałowej Rady Samorządu Studentów
 5. Przemówienie Przedstawiciela Wydziałowej Rady Doktorantów
 6. Wręczenie nagród Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej
 7. Wręczenie „Złotej Kredy” Nagrody Studentów dla Najlepszego Nauczyciela w Roku Akademickim 2017/2018
 8. Wręczenie Dyplomów dla Wyróżniających się Studentów
 9. Wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Materiałowej PW. Wręczenie Nagrody Stowarzyszenia Absolwentów
 10. Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej
 11. Wręczenie statuetek „Przyjaciel Wydziału”
 12. Wykład Inauguracyjny Prof. dr. hab. inż. Leszka Blachy z Politechniki