Ubezpieczenie na rok akademicki 2018/2019

Informacja dotycząca ubezpieczenia NNW w roku akademickim 2018/2019.

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków od października 2018 (r.ak. 2018/2019)

Wszyscy studenci, którzy chcą być objęci ubezpieczeniem od 1 października 2018 r. muszą opłacić składkę do 30 listopada 2018.

 • firma ubezpieczająca:       UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
 • okres ubezpieczenia:        01.10.2018 - 30.09.2019
 • suma ubezpieczenia:        48 000 zł
 • składka roczna:               39 zł

Uwaga:

 • składka nie jest pobierana automatycznie ze stypendium,
 • osoby, które wpłacą składkę po podanych terminach zostaną objęte ubezpieczeniem od dnia następnego po opłaceniu składki.

 Wpłat z tytułu ubezpieczenia należy dokonywać na konto wirtualne PW:

 •  o numerze:                       71 1240 1053 5111 8100 0010 0091
 •  tytuł przelewu:                  NNW Twoje_imię Twoje_nazwisko
 •  właścicielem konta jest:   Politechnika Warszawska, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.

 Formy zgłoszenia szkody:

 1. Z wykorzystaniem formularza na adres e-mail: centrum.pomocy@uniqa.pl
 2. Telefonicznie lub numer telefoniczny infolinii: 801 597 597 lub 42 66 66 500
 3. Korespondencyjnie na adres: UNIQA TU S.A. Jednostka Skanująco-Indeksująca ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź
 4. W razie wypadku ubezpieczony jest zobowiązany do złagodzenia jego skutków, poddania się leczeniu, zgłoszenia szkody zgodnie z ustalonymi ww. formami lub bezpośrednio w placówce Wykonawcy: Przedstawicielstwo w Warszawie ul. Kaczmarskiego 35 lok. U2, 02-679 Warszawa