Testy diagnostyczne języka obcego

Studentów pierwszego semestru studiów stacjonarnych WIM prosimy o wykonanie testu diagnostycznego z wybranego języka obcego (angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski) w dniach 7-15 grudnia 2019.

Wykonanie testu jest OBOWIĄZKOWE i stanowi warunek uczestnictwa w zajęciach przygotowujących do egzaminu B2 z wybranego języka obcego.
Szczegółową instrukcję jak wykonać test można znaleźć na stronie: www.sjo.pw.edu.pl

Nazwy kursów z testami:
• test_ang_wim
• test diagnostyczny z języka francuskiego
• test diagnostyczny z języka niemieckiego
• test diagnostyczny z języka rosyjskiego