Szkolenia realizowane we współpracy z firmą Elsevier

Dział Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców CZIiTT we współpracy z firmą Elsevier zaprasza wszystkich młodych naukowców, doktorantów oraz studentów do udziału w bezpłatnych, prowadzonych w języku polskim, szkoleniach wspierających rozwój kariery naukowej.

Istnieje możliwość uczestnictwa w kilku szkoleniach:

  • „Mądry wybór czasopisma” – 14/04/2021 o godzinie: 15:00 (czas trwania: 75 min)
  • „Proces recenzji naukowej” – 16/04/2021 o godzinie: 15:00 (czas trwania: 75 min)
  • „Etyka w komunikacji naukowej”- 21/04/2021 o godzinie: 15:00 (czas trwania: 60 min)
  • „Dlaczego widoczność ma znaczenie?” – 05/05/21 o godzinie: 16:00 (czas trwania: 60 min)
  • „Przydatne funkcje bazy Scopus” – 12/05/21 o godzinie: 16:00 (czas trwania: 60 min)
  • „Jak pracować z profilem autora w bazie Scopus?”- 19/05/21 o godzinie: 16:00 (czas trwania: 60 min)
  • „Jak rozpocząć przygodę z narzędziem SciVal?” – 26/05/21 o godzinie: 16:00 (czas trwania: 75 min)
  • „SciVal dla naukowca” – 02.06.21 o godzinie: 16:00 (czas trwania: 75 min)
     

Zapisy: formularz, zapisy na poszczególne szkolenia zamykane są na 48h przed przed rozpoczęciem danego webinar’u.

Formularz zostanie aktywny aż do 31.05.2021r.- do zakończenia rejestracji na ostatnie szkolenie: (SciVal dla naukowca – 02/06/21 o godz.16:00).

Współpraca nawiązana w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” – Działanie 19 Wspieranie wszechstronnego rozwoju doktorantów prowadzącego do sukcesów naukowych, a jednocześnie przygotowujących do realizowania różnorodnych karier zawodowych.

Krótkie opisy tematyki poszczególnych szkoleń: cziitt.pw.edu.pl.